Praktisch

De Sint Adelbertusschool is verspreid over twee dicht bij elkaar gelegen locaties vlak buiten het centrum van Alkmaar. Ons team bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde mensen met passie voor hun vak en ruime ervaring.

Lees verder
Sluiten

Praktisch

Continurooster

De Sint Adelbertusschool werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.
De schooltijden zijn als volgt:
Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur – 14.00 uur

Vakanties schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 dec. t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2022
Paasweekend: 18 april 2022
Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2022
Pinksterweekend: 6 juni 2022
Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022

Overige vrije dagen:
Alkmaar Ontzet: 8 oktober 2021
Studiedag: 15 oktober 2021
Studiedag: 1 november 2021
Studiedag: 6 december 2021
Studiedag: 18 februari 2022
Studiedag: 28 februari 2022
Studiedag: 21 maart 2022
Studiedag: 1 april 2022
Koningsdag: 27 april 2022
Bevrijdingsdag: 5 mei 2022
Hemelvaart: 26 mei 2022
Studiedag: 27 mei 2022

Buitenschoolse opvang

Wilt u de schooldag van uw kind verlengen met gezellige en uitdagende activiteiten? Onze school heeft exclusief voor de eigen leerlingen een buitenschoolse opvang die gehuisvest is op locatie Blekerskade 12 en georganiseerd wordt door Kiddies.

Klachtenregeling

De Sint Adelbertusschool hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze vertrouwenspersoon. Kijk voor meer informatie in onze schoolgids.

In de klachtenregeling van SaKS leest u hoe u een klacht kan indienen.

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert met inzet van hulpouders en in samenwerking met het team verschillende activiteiten op school. Denk aan het sinterklaas-, kerst-, carnavals- en paasfeest, maar ook de schoolfotograaf, sportdag, de schoolreisjes en het afscheid van groep 8. Kortom, de oudervereniging maakt school nog leuker!

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Sint Adelbertusschool bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen.
De Sint Adelbertusschool is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over de Sint Adelbertusschool vindt u in de schoolgids, die wij jaarlijks publiceren.

Schoolplan 2019 – 2023
Een overzicht van het totaal aanbod van ons onderwijs kunt u in één keer overzien in het A3-overzicht van het schoolplan. Bent u echter geïnteresseerd in de verantwoording van ons onderwijs, ga dan naar schoolplan 2019-2023 en de daarbij behorende beleidsdocumenten. Een onderdeel van het schoolplan, wat jaarlijks wordt geëvalueerd, is het School Ondersteuningsprofiel (SOP).

Schoolkalender en praktische informatie
De activiteiten en de vakantie- en andere vrije dagen kunt u terugvinden op onze schoolkalender.
Klik hier voor de praktische informatie over de school.