We horen bij elkaar!

Een klas of school is niet alleen een plek om kennis op te doen, maar ook een gemeenschap waar mensen nauw met elkaar samenleven. Hoe ga je met elkaar om? Hoe accepteer je verschillen? Dat komt aan bod binnen De Vreedzame School.

Lees verder
Sluiten

We horen bij elkaar!

De Vreedzame School is een programma, waarmee kinderen leren om positief met elkaar om te gaan. Het bestrijkt thema’s als verantwoordelijkheid nemen, met elkaar communiceren (ook over gevoelens), conflicten oplossen en begrip hebben voor elkaar.

Een leven lang plezier

Hoe belangrijk dat is? Je bereikt meer in onze maatschappij, als je lekker in je vel zit en beschikt over de juiste sociale vaardigheden. Daar zal iedereen het over eens zijn. En ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan.

Hun hele basisschooltijd zijn kinderen gestructureerd bezig met De Vreedzame School, steeds in blokken die schoolbreed worden behandeld. Op deze manier wordt een sociale houding aangeleerd, waarvan zij (en hun omgeving) een leven lang plezier hebben.